Післядипломна освіта

Організація роботи відділення післядипломної освіти

Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж»

Комунальний заклад «Бахмутський медичний фаховий колледж» проводить діяльність з надання послуг у сфері вищої освіти  та фахової перевищої освіти щодо підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з напряму 223 Медсестринство.

Робота Відділення «Післядипломна освіта»  здійснюється відповідно до статті 47 Закону України «Про освіту» та статті 10 Закону України «Про вищу освіту», директивних документів МОЗ та МОН  України. За результатами проведеного у 2015 році моніторингу попиту на підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з’ясовано: щорічно потребують такої освітньої послуги більше 500 спеціалістів.

Враховуючи ці аспекти, керівники закладів охорони здоров`я  міста висловили думку щодо необхідності організації підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів на базі Комунального  закладу «Бахмутський медичний фаховий колледж». І, починаючи з листопада 2015 року, Відділення «Післядипломної освіти» розпочало свою роботу.

Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів працює в тісному співробітництві з закладами охорони здоров`я  міста.

У своїй роботі викладачі використовують сучасні досягнення медичної науки та практичного досвіду закладів охорони здоров’я України, вивчають, узагальнюють та поширюють кращий досвід, методи роботи фахівців, виховують у здобувачів освіти сумлінне ставлення до роботи, прищеплюють знання питань медичної етики та деонтології, уміння ведення міжособового спілкування.

Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів на Відділенні «Післядипломна освіта»  здійснюється за денною формою навчання з відривом від виробництва. Термін визначається освітньою програмою (4 тижні).

Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів здійснюється на договірній основі з юридичними і фізичними особами. Згідно із замовленнями і договорами складається план прийняття здобувачів освіти.

Відділення «Післядипломна освіта» в установленому порядку:

  • розробляє та реалізує освітні програми в межах ліцензованої спеціальності;
  • забезпечує підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів за розробленими освітніми програмами;
  • самостійно визначає форми організації освітнього процесу, зміст програм навчальних дисциплін для забезпечення володіння молодшими спеціалістами сучасними досягненнями медичної науки і практики;
  • задовольняє потреби закладів охорони здоров’я та інших зацікавлених підприємств та організацій у підвищенні кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

Загальне керівництво Відділенням «Післядипломна освіта»  молодших медичних спеціалістів здійснюється директором  Комунального закладу «Бахмутського медичного фахового коледжу».

Безпосереднє керівництво Відділенням «Післядипломна освіта» здійснює завідувач відділення, призначений із числа досвідчених працівників коледжу з вищою освітою.

Навчання відбувається за наступними освітніми програмами: «Фтизіатрія», «Сімейна медицина», «Психіатрія», «Акушерство», «Гінекологія», «Педіатрія», «Неврологія», «Організація охорони здоров’я», «Терапія», «Екстрена медична допомога», «Фізіотерапія», «Хірургія», «Інфекційні хвороби», «Лікувальний масаж»,«Клінічна діагностика», «Дерматологія», «Стоматологія», «Рентгенологія», «Медична статистика» та ін.  Після закінчення навчання здобувачі освіти  складають комплексний іспит з вивченого матеріалу (теоретична та практична частина).

Здобувачі освіти  Відділення «Післядипломна освіта»  молодших спеціалістів  при потребі, забезпечуються  гуртожитком.

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за спеціальністю 223 «Медсестринство» у сфері післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Ліцензований обсяг — 80 слухачів курсів підвищення кваліфіції.

Термін навчання — 1 місяць.

Щорічно, відповідно до ліцензованих обсягів, коледж проводить підвищення кваліфікації для 800 молодших медичних спеціалістів.

ЛІЦЕНЗІЯ на впровадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.03.2017 №42-л «Про переоформлення ліцензій»

Витяг з рішення Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 29.07.2015 №1136-АК

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів

Освітня програма «Анестезіологія і реаніматологія»

 «Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів»

І.Л. Басенко. Суми — Університетська книга. 2017

Освітня програма «Реанімація та інтенсивна терапія»

«Реанімація та інтенсивна терапія»

Жданов Г.Г., К: Медицина,  2014

 Освітня програма «Функціональна діагностика»

«ЕКГ атлас»

Суркова А.С., К: Медицина,  2012

«Ультразвукова діагностика»

Насникова І.Ю.,  К: Медицина,  2011

Освітня програма «Імунологія»

«Імунологія»

Кузнецова Л.В., Вінниця: «Меркьюрі-Поділля», 2013

«Педіатрія з курсом імунопрофілактики»

Ткаченко С.К., Пацюрко Р.І., К.: Медицина, 2010

Освітня програма «Інфекційні хвороби»

«Інфекційні хвороби»

Рябоконь О.В., Запоріжжя: ДМУ, 2015

Освітня програма «Неврологія»

«Неврологія»

Кареліна Т.І., Касевич Н.М., К.: Медицина, 2014

Освітня програма «Психіатрія»

«Психіатрія і наркологія»

Гавенко В.Л., К.: Медицина, 2015

Освітня програма «Фтизіатрія»

«Фтизіатрія у схемах, таблицях та рисунках»

Шевченко О.С., Чопорова О.І., Харків НМУ, 2016

«Актуальні питання фтизіатрії»

Крижановський Д.Г., Дніпропетровськ: «Середняк Т.К.», 2014

Освітня програма «Наркологія»

«Психіатрія і наркологія»

Гавенко В.Л., К.: Медицина, 2015

Освітня програма «Екстрена медична допомога»

«Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани»

Басенко І.Л., Суми: Університетська книга, 2017

«Екстрена та невідкладна медична допомога»

Шкурпій Д.А., Вінниця: Нова Книга, 2018

 Освітня програма «Організація охорони здоров’я»

«Управління змінами в системі охорони здоров’я України»

Крячкова Л.В., Дніпропетровськ: Літограф, 2016

«Громадське здоров’я»

Москаленко В.Ф., К: Нова книга, 2013

Освітня програма «Акушерство»

«Акушерство і гінекологія»

Запорожан В.М., Рожковська Н.М., Одеса: Одеський мед. університет, 2005

«Акушерство»

Ліхачова В.В., Полтава: Дивосвіт, 2015

Освітня програма «Гінекологія»

«Акушерство і гінекологія»

Запорожан В.М., Рожковська Н.М., Одеса: Одеський мед університет, 2005

«Гінекологія»

Венцківський Б.М., К.: Медицина, 2012

Освітня програма «Педіатрія»

«Педіатрія»

Тяжка О.В., К.: Медицина, 2011

«Педіатрія з курсом імунопрофілактики»

Ткаченко С.К., Пацюрко Р.І., К.: Медицина, 2010

Освітня програма «Терапія»

«Внутрішня медицина»

Сердюк Н.М., К: Медицина, 2013

Освітня програма «Кардіологія та інтенсивна терапія»

«Кардіологія»

Сиволап В.Д., Запорізький державний медичний університет, 2018

«Практикум з електрокардіографії»

Жарінов О.Й, Львів – Київ: МС, 2014

Освітня програма «Сімейна медицина»

«Медсестринство в сімейній медицині»

Антропова Т.О., К.: Медицина, 2008

Освітня програма «Фізіотерапія»

«Фізіотерапія»

Сиволап В.Д., Запорізький державний медичний університет, 2014

Освітня програма «Амбулаторно-поліклінічна справа»

«Медсестринство в сімейній медицині»

Антропова Т.О., К.: Медицина, 2008

Освітня програма «Медична статистика»

«Основи медичної статистики»

Голованова І.А., Полтава: Медична академія, 2017

Освітня програма «Травматологія»

«Травматологія та ортопедія»

Бур’янова О.А., Вінниця: Нова книга, 2013

«Загальні питання травматології та ортопедії»

Головаха М.Л., Запоріжжя, 2016

Освітня програма «Дерматовенерологія»

«Дерматовенерологія»

Бутова Ю.С., Вінниця: Нова книга, 2013

Освітня програма «Оториноларингологія»

«Посібник до практичних занять з оториноларингології»

Мітін Б.В., К: Медицина,2013

Освітня програма «Стоматологічні захворювання»

«Профілактика стоматологічних захворювань»

Каськова Л.Ф., Харків: Факт, 2011

Освітня програма «Офтальмологія»

«Офтальмологія»

Жабоєдов Г.Д., К.: Медицина, 2011

Освітня програма «Хірургія»

«Хірургія»

Березницький Я.С., Дніпропетровськ: Дніпро-VAL, 2007

Освітня програма «Лікувальний масаж»

«Лікувальний масаж»

Вакуленко Л.О., Тернопіль:Укрмедкнига, 2005

Освітня програма «Лікувальна фізкультура»

«Лікувальна фізкультура»

Єрьоміна О.Л., Полтава, 2005

«Лікувальна фізична культура»

Соколовський В.С., О.: Одеський медуніверситет, 2005

Освітня програма «Лікувально-діагностичні процедури»

«Довідник медичної сестри»

Барановський В.О., К: Медицина,  2015

Освітня програма «Рентгенологія»

«Рентгенодіагностика»

Мілько В.І., К: Аврора, 2005

«Рентгенологічні методи дослідження»

Туманська Н.В., Запоріжжя: Медичний університет, 2016

Освітня програма «Клінічна діагностика»

«Клінічна та лабораторна діагностика»

Кузнецова Л.В., К.: Медицина, 2014

Освітня програма «Гастроентерологія»

«Основні клінічні синдроми в гастроентерології»

Кривенко В.І., Запоріжжя: Медичний університет, 2016

Освітня програма «Ендокринологія»

«Ендокринологія»

Боднар П.М., Вінниця: Нова Книга, 2013

Освітня програма «Онкологія»

«Загальна онкологія»

Старіков В.І., Харків: НМУ, 2019

Освітня програма «Урологія»

«Урологія»

Пасєчніков С.П., Вінниця: Нова Книга, 2015

Освітня програма «Трансфузіологія»

«Клінічна трансфузіологія»

Лігоненко О.В., Полтава:УМСА, 2013

Освітня програма «Бактеріологія»

«Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія»

Широбокова В.П., Вінниця: Нова Книга, 2015

Освітня програма «Патанатомія»

«Патофізіологія»

Зайко М.Н., Биць Ю.В., К.: Медицина, 2008

Освітня програма «Паліативна та хоспісна допомога»

«Паліативна та хоспісна допомога»

Вороненко Ю.В., Вінниця: Нова Книга, 2017

Освітня програма «Медична інформатика»

«Медична інформатика»

О.І. Антюфєєва, Харків – НМУ. 2015

Для реєстрації здобувачі освіти  повинні мати:

— наказ про відрядження

— путівка

(РОЗДРУКУВАТИ НА 1 АРКУШІ З ДВОХ СТОРІН, ОБОВ’ЯЗКОВО на 1-й стороні печатка і підпис керівника, на 2-й стороні підпис здобувача освіти, ЗАПОВНИТИ все, крім назви циклу)

— договір

(ЗАПОВНЕНИЙ з печаткою і підписом керівника, підписом здобувача освіти,  договора ___ і дату НЕ СТАВИТИ)

— акт виконаних робіт

( акта  ___ , дату і назву циклу НЕ СТАВИТИ,  ЗАПОВНЕНИЙ з печаткою і підписом керівника, підписом здобувача освіти);

КОПІЇ:  

— паспорта (1,2, прописка);

— ідентифікаційного кода;

— диплома (+ копія св-ва про шлюб, якщо змінено прізвище);

— попереднього свідоцтва про проходження курсів;

— трудової книжки (1 стор. + останнє місце роботи)

Приклад наказу про відрядження

Документи які потрібні:

Акт здачі-приймання наданих послуг (шаблон)

Договір (шаблон)

Путівка

1 листопада 2019 року у відділенні післядипломної освіти Бахмутського медичного коледжу почало працювати підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Основи медичної інформатики». За цей час пройшли навчання тридцять медичних сестер КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» міста Бахмут. Під керівництвом досвідчених викладачів Ганни Завражної та В’ячеслава Романенко, слухачі  вдосконалили свої знання та стали впевненими користувачами медичної інформаційної системи.

16 травня 2019 року в Комунальному закладі «Бахмутський медичний коледж» відбулась робоча зустріч головної медичної сестри ВСП КЛПУ «ОЦЕМД та МК» міста Краматорськ Калініченко Галини Леонідівни та завідувача відділення післядипломної освіти Звонарьової Наталії Євгенівни. В ході зустрічі розглядались різноманітні методики роботи курсів підвищення кваліфікації середніх медичних працівників.

12 травня курси підвищення кваліфікації щиро вітають з Міжнародним днем медичної сестри!

Кадри з практичних та лекційних занять