Правила прийому на навчання

Вступ на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)
Вступ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)