Установчі документи

СТАТУТ  комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж»
РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИТЯГ  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
СВІДОЦТВО про право власності на нерухоме майно (вул. Носакова, 9)
ВИТЯГ з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (вул. Носакова, 9)
СВІДОЦТВО про право власності на нерухоме майно (вул. Свободи, 15)
ВИТЯГ з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (вул. Свободи, 15)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ про закріплення майна на праві оперативного управління
АКТ ОБСТЕЖЕННЯ щодо доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
АКТ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж»
ЛИСТ-ВИСНОВОК про стан пожежної, техногенної безпеки та ЦЗ приміщень КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж»
ВІДОМОСТІ щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
ВІДОМОСТІ щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
ВІДОМОСТІ щодо здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
ВІДОМОСТІ щодо здійснення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
СЕРТИФІКАТ про акредитацію ОПП «Лікувальна справа»
СЕРТИФІКАТ про акредитацію ОПП «Сестринська справа»
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу
ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду 
ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості освіти 
ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду  
ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж» 
ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність 
ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін 
ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти 
ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників 
ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів фахової передвищої освіти та надання їм академічної відпустки 
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ для студентів КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж»
ПОЛОЖЕННЯ про організацію дистанційного навчання в КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж»