Відділення

Організація роботи відділення післядипломної освіти

Комунального закладу «Бахмутський медичний коледж»

 

Бахмутський медичний коледж проводить діяльність з надання послуг у сфері вищої освіти щодо підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з напряму 1201 «Медицина» денної форми навчання.

Післядипломна освіта здійснюється відповідно до статті 47 Закону України «Про освіту» та статті 10 Закону України «Про вищу освіту», директивних документів МОЗ та МОН  України. За результатами проведеного у 2015 році моніторингу попиту на курси підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з’ясовано: щорічно потребують такої освітньої послуги більше 500 спеціалістів.

Враховуючи ці аспекти, керівники лікувально-профілактичних закладів міста висловили думку щодо необхідності організації курсів підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів на базі Бахмутського медичного коледжу. І, починаючи з листопада 2015 року, відділення післядипломної освіти розпочало свою роботу.

Курси підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів працюють в тісному співробітництві з лікувально-профілактичними установами міста.

У своїй роботі викладачі використовують сучасні досягнення медичної науки та практичного досвіду закладів охорони здоров’я України, вивчають, узагальнюють та поширюють кращий досвід, методи роботи фахівців, виховують у слухачів сумлінне ставлення до роботи, прищеплюють знання питань медичної етики та деонтології, уміння ведення міжособового спілкування.

Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів на відділенні післядипломної освіти  здійснюється за денною формою навчання з відривом від виробництва. Термін визначається навчальними планами та програмами (4 тижні).

Навчання молодших спеціалістів та інша діяльність курсів здійснюється на договірній основі з юридичними і фізичними особами. Згідно із замовленнями і договорами складається план прийняття слухачів.

Відділення післядипломної освіти в установленому порядку:

  • розробляє навчальні плани та програми з циклів удосконалення фахової майстерності;
  • розробляє та затверджує навчально-тематичні плани;
  • вносить пропозиції щодо подальшого удосконалення навчальної та методичної роботи і подає їх у необхідних випадках на розгляд вищих керівних органів;

 

Загальне керівництво курсами підвищення кваліфікації, спеціалізації молодших медичних спеціалістів здійснюється директором Бахмутського медичного коледжу.

Безпосереднє керівництво курсами здійснює — завідувач відділення післядипломної освіти, спеціалізації та удосконалення молодших медичних спеціалістів, призначений із числа досвідчених працівників коледжу з вищою освітою.

Навчання відбувалось за наступними циклами: «Фтизіатрія», «Сімейна медицина», «Психіатрія», «Акушерство», «Гінекологія», «Педіатрія», «Неврологія», «Організація охорони здоров’я», «Терапія», «Швидка та невідкладна допомога», «Фізіотерапія», «Хірургія», «Інфекційні хвороби», «Лікувальний масаж»,«Клінічна діагностика», «Дерматологія», «Стоматологія», «Рентгенологія», «Медична статистика».

Підсумкові заняття проводяться у формі контролюючих тестових програм.

Слухачі  відділення підвищення кваліфікації  молодших спеціалістів,  при потребі, забезпечуються  гуртожитком.

 

Довідки за тел. 050-8483120 (Звонарьова Наталя Євгенівна).

Email:        kursi-bmk@ukr.net

Адреса Бахмутського медичного коледжу:

м. Бахмут,  Донецька область,  вул. Носакова, 9, 

84500

Адреса гуртожитку Бахмутського медичного коледжу:

м. Бахмут,  Донецька область, вул. Свободи, 15

 

 

Для реєстрації слухач курсів повинен мати:

— наказ про відрядження

— посвідчення про відрядження (якщо потрібно для бухгалтерії вашої установи)

— путівка

(РОЗДРУКУВАТИ НА 1 АРКУШІ З ДВОХ СТОРІН,

  ОБОВЯЗКОВО на 1-й стороні печатка і підпис керівника, на 2-й стороні підпис

слухача курсів, ЗАПОВНИТИ все, крім назви циклу)

— договір

(ЗАПОВНЕНИЙ з печаткою і підписом керівника, підписом слухача

курсів, № ___ і дату НЕ СТАВИТИ)

— акт виконаних робіт

(№ ___ , дату і назву циклу НЕ СТАВИТИ,  

  ЗАПОВНЕНИЙ з печаткою і підписом керівника, підписом слухача

курсів)

— копії:   — паспорта (1,2, прописка);

— іденкода;

— диплома (+ копія св-ва про шлюб, якщо змінено прізвище);

— попереднього свідоцтва про проходження курсів;

— трудової книжки (1 стор. + останнє місце роботи)

Приклад наказу про відрядження

Документи які потрібні:

Акт здачі-приймання наданих послуг (шаблон)

Договір (шаблон)

Путівка

 


Курси післядипломної освіти проводяться на базі  КЗ «Бахмутський медичний коледж» (Артемівське медичне училище) за наступними  нормативними документами:

 

Курси підвищення кваліфікації в Бахмутському медичному коледжі проводяться за наступними  навчальними циклами:

 • Швидка та невідкладна медична допомога (удосконалення фельдшерів (медичних сестер) станцій та відділень швидкої невідкладної медичної допомоги)

Матеріали для дистанційного навчання по циклу:

Лекції

Практика

Тести

 • Терапія (удосконалення медичних сестер терапевтичних відділень і кабінетів)

Матеріали для дистанційного навчання по циклу:

Лекції

Практика

Тести

 • Сімейна медицина (удосконалення медичних сестер(фельдшерів) загальної практики(сімейна медицина))

Матеріали для дистанційного навчання по циклу:

Лекції

Практика

Семінари

 • Організація охорони здоров’я (удосконалення старших медичних сестер ЛПЗ)

Матеріали для дистанційного навчання по циклу:

—  Лекції

Практика

Білети

 • Акушерство (удосконалення акушерок жіночих консультацій та оглядових кабінетів)

Матеріали для дистанційного навчання по циклу:

Лекції

Практика

Білети