Післядипломна освіта

Організація роботи відділення післядипломної освіти

Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж»

Комунальний заклад «Бахмутський медичний фаховий колледж» проводить діяльність з надання послуг у сфері вищої освіти  та фахової перевищої освіти щодо підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з напряму 223 Медсестринство.

Робота Відділення «Післядипломна освіта»  здійснюється відповідно до статті 47 Закону України «Про освіту» та статті 10 Закону України «Про вищу освіту», директивних документів МОЗ та МОН  України. За результатами проведеного у 2015 році моніторингу попиту на підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з’ясовано: щорічно потребують такої освітньої послуги більше 500 спеціалістів.

Враховуючи ці аспекти, керівники закладів охорони здоров`я  міста висловили думку щодо необхідності організації підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів на базі Комунального  закладу «Бахмутський медичний фаховий колледж». І, починаючи з листопада 2015 року, Відділення «Післядипломної освіти» розпочало свою роботу.

Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів працює в тісному співробітництві з закладами охорони здоров`я  міста.

У своїй роботі викладачі використовують сучасні досягнення медичної науки та практичного досвіду закладів охорони здоров’я України, вивчають, узагальнюють та поширюють кращий досвід, методи роботи фахівців, виховують у здобувачів освіти сумлінне ставлення до роботи, прищеплюють знання питань медичної етики та деонтології, уміння ведення міжособового спілкування.

Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів на Відділенні «Післядипломна освіта»  здійснюється за денною формою навчання з відривом від виробництва. Термін визначається освітньою програмою (4 тижні).

Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів здійснюється на договірній основі з юридичними і фізичними особами. Згідно із замовленнями і договорами складається план прийняття здобувачів освіти.

Відділення «Післядипломна освіта» в установленому порядку:

  • розробляє та реалізує освітні програми в межах ліцензованої спеціальності;
  • забезпечує підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів за розробленими освітніми програмами;
  • самостійно визначає форми організації освітнього процесу, зміст програм навчальних дисциплін для забезпечення володіння молодшими спеціалістами сучасними досягненнями медичної науки і практики;
  • задовольняє потреби закладів охорони здоров’я та інших зацікавлених підприємств та організацій у підвищенні кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

Загальне керівництво Відділенням «Післядипломна освіта»  молодших медичних спеціалістів здійснюється директором  Комунального закладу «Бахмутського медичного фахового коледжу».

Безпосереднє керівництво Відділенням «Післядипломна освіта» здійснює завідувач відділення, призначений із числа досвідчених працівників коледжу з вищою освітою.

Навчання відбувається за наступними освітніми програмами: «Фтизіатрія», «Сімейна медицина», «Психіатрія», «Акушерство», «Гінекологія», «Педіатрія», «Неврологія», «Організація охорони здоров’я», «Терапія», «Екстрена медична допомога», «Фізіотерапія», «Хірургія», «Інфекційні хвороби», «Лікувальний масаж»,«Клінічна діагностика», «Дерматологія», «Стоматологія», «Рентгенологія», «Медична статистика» та ін.  Після закінчення навчання здобувачі освіти  складають комплексний іспит з вивченого матеріалу (теоретична та практична частина).

Здобувачі освіти  Відділення «Післядипломна освіта»  молодших спеціалістів  при потребі, забезпечуються  гуртожитком.

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за спеціальністю 223 «Медсестринство» у сфері післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

ВІДОМОСТІ щодо здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти

Курси післядипломної освіти проводяться на базі  КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж» (Артемівське медичне училище) за наступними  нормативними документами:

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів

Освітня програма «Анестезіологія і реаніматологія»

«Анестезіологія і реаніматологія»

Приходько О.О., Фойняк В.М., Бондарєв М.М., К: Медицина, 2014

Освітня програма «Реанімація та інтенсивна терапія»

«Реанімація»

Палій Л.В., К: Медицина, 2008

«Медицина невідкладних станів (екстрена медична допомога)»

Зозуля І.С., Боброва В.І., К: Медицина, 2017

 Освітня програма «Функціональна діагностика»

«Функціональна діагностика»

Хорошуха М., Мурза В., Пушкар М., К: Україна, 2007.

«Функціональна діагностика»

Жарінов О.Й., К: Четверта хвиля, 2018.

Освітня програма «Імунологія»

«Мікробіологія, вірусологія, імунологія»

Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С., Тернопіль: Укрмедкнига, 1998

«Педіатрія з курсом імунопрофілактики»

Ткаченко С.К., Пацюрко Р.І., К.: Медицина, 2010

«Мікробіологія, імунологія, бактеріологія»

Данилейченко В.В., К: Медицина, 2019.

Освітня програма «Інфекційні хвороби»

«Медсестринство при інфекційних хворобах»

Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002

Освітня програма «Неврологія»

«Неврологія»

Литвиненко Н.В., К.: Медицина, 2014

Освітня програма «Психіатрія»

«Психіатрія і наркологія»

Гавенко В.Л., К.: Медицина, 2015

Освітня програма «Фтизіатрія»

«Фтизіатрія»

Петренко В.І., Тодоріко Л.Д., Шевченко О.С.,  К.: Медицина, 2015

«Фтизіатрія»

Колісник Н.С.,  Дніпропетровськ: Богдан, 2015

Освітня програма «Наркологія»

«Психіатрія і наркологія»

Гавенко В.Л., К.: Медицина, 2015

«Медсестринство в психіатрії та наркології»

Погорєлов І.І., Сезін  С.Ю., К.: Медицина, 2018

Освітня програма «Екстрена медична допомога»

«Медицина невідкладних станів (екстрена медична допомога)»

Зозуля І.С., Боброва В.І., К: Медицина, 2017

«Організація роботи і обсяг невідкладної допомоги»

Белінкіна Л.Т., Гук Г.Ю., К: Медицина, 2015

 Освітня програма «Організація охорони здоров’я»

«Соціальна медицина та організація охорони здоров’я»

Вороненко Ю.В., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002

«Громадське здоров’я»

Москаленко В.Ф., Вінниця: Нова книга, 2013

Освітня програма «Акушерство»

«Акушерство і гінекологія»

Запорожан В.М., Рожковська Н.М., Одеса: Одеський мед. університет, 2005

«Акушерство»

Ліхачова В.В., Полтава: Дивосвіт, 2015

Освітня програма «Гінекологія»

«Акушерство і гінекологія»

Запорожан В.М., Рожковська Н.М., Одеса: Одеський мед університет, 2005

«Гінекологія»

Венцківський Б.М., К.: Медицина, 2012

Освітня програма «Педіатрія»

«Педіатрія з курсом імунопрофілактики»

Ткаченко С.К., Пацюрко Р.І., К.: Медицина, 2010

Освітня програма «Терапія»

«Медсестринство в терапії»

Швед М.І., Пасєчко Н.В., Тернопіль: Укрмедкнига, 2004

Освітня програма «Кардіологія та інтенсивна терапія»

«Кардіологія»

Коваленко В.М., К.: Медицина, 2009

«Внутрішня медицина»

Глушко Л.В., К.: Медицина, 2009

Освітня програма «Сімейна медицина»

«Медсестринство в сімейній медицині»

Антропова Т.О., К.: Медицина, 2008

Освітня програма «Фізіотерапія»

«Фізіотерапія»

Самойленко В., К.: Медицина, 2018

Освітні програми «Амбулаторно-поліклінічна справа»

«Медсестринство в сімейній медицині»

Антропова Т.О., К.: Медицина, 2008

Освітня програма «Медична статистика»

«Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Том 1»

Голяченко О.М., К.: Медицина, 2017

«Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Том 2»

Голяченко О.М., К.: Медицина, 2019

Освітня програма «Травматологія»

«Травматологія та ортопедія»

Бур’янов О.А., К.: Медицина, 2018

«Політравма: травматологія »

Глумчер Ф.С., Фомін П.Д., Педаченко Є.Г., Гетьман В.Г., Рощин Г.Г., К.: Медицина, 2012

Освітня програма «Дерматовенерологія»

«Шкірні та венерологічні хвороби»

Дудченко М.О., Полтава-Київ, 2004

Освітня програма «Оториноларингологія»

«Медсестринство в отоларингології»

Яшан І.А., Тернопіль: Укрмедкнига, 1999

Освітня програма «Стоматологічні захворювання»

«Стоматологічні захворювання»

Кононенко Ю.Г., Івано-Франківськ, 2006

Освітня програма «Офтальмологія»

«Офтальмологія»

Жабоєдов Г.Д., К.: Медицина, 2011

Освітня програма «Хірургія»

«Хірургія»

Березницький Я.С., Дніпропетровськ: Дніпро-VAL, 2007

Освітня програма «Лікувальний масаж»

«Лікувальний масаж»

Вакуленко Л.О., Тернопіль: Укрмедкнига, 2006

«Масаж і лікувальна фізкультура»

Степашко М., К.: Медицина, 2010

Освітня програма «Лікувальна фізкультура»

«Лікувальна фізична культура»

Соколовський В.С., О.: Одеський медуніверситет, 2005

«Масаж і лікувальна фізкультура»

Степашко М., К.: Медицина, 2010

Освітня програма «Лікувально-діагностичні процедури»

«Функціональна діагностика»

Хорошуха М., Мурза В., Пушкар М., К.: Україна, 2007

«Діагностика та лікування»

Свиницький А., К.: Медкнига, 2007

Освітня програма «Рентгенологія»

«Радіологія»

Кравчук С.Ю., К.: Медицина, 2019

«Засоби захисту організма від дії іонізувального випромінювання»

Васько Л., К.: Медицина, 2019

Освітня програма «Клінічна діагностика»

«Клінічна діагностика»

Лаповець Л.Е., К.: Медицина, 2019

«Діагностика»

Жарінов О.Й., К.: Четверта хвиля, 2018

Освітня програма «Гастроентерологія»

«Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення»

Свиницький А., К.: Медкнига, 2007

«Внутрішня медицина»

Глушко Л.В., К.: Медицина, 2009

Освітня програма «Ендокринологія»

«Клінічна ендокринологія»

Хворостинка В.В., К.: Медкнига, 2009

«Ендокринологія»

Хворостинка В.В., Харків: Торсінг Плюс, 2010

Освітня програма «Онкологія»

«Передпухлинні захворювання»

Аветіков Д.С., Соколова Н.А., Рузін Г.П., Полтава: АСМІ, 2012

Освітня програма «Урологія»

«Урологія»

Люлько О.В., К.: Медицина, 2011

«Патофізіологія нирок»

Бойчук Т.М., К.: Медицина, 2010

Освітня програма «Трансфузіологія»

«Основи гемотрансфузії»

Лігоненко О., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002

«Клінічна гематологія»

Виговська Я., К.: Медицина, 2006

Освітня програма «Бактеріологія»

«Мікробіологія, імунологія, бактеріологія»

Данилейченко В., К.: Медицина, 2019

«Мікробіологія, вірусологія, імунологія»

Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С., Тернопіль: Укрмедкнига, 1998

Освітня програма «Патанатомія»

«Патофізіологія»

Зайко М.Н., Биць Ю.В., К.: Медицина, 2008

«Патологічна анатомія»

Струков А.І., Сєров В.В., Харків: Факт, 2004

Освітня програма «Основи медичної інформатики»

«Основи медичної інформатики»

Мамоток Л.О., К.: Медицина, 2008

Освітня програма «Паліативна та хоспісна допомога»

«Паліативно -хоспісна допомога»

Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б., К.: ВСВ Медицина, 2015

«Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз»

Фещенко Ю.І., Князевич В.М., К.: ВСВ Медицина, 2017

Для реєстрації здобувачі освіти  повинні мати:

— наказ про відрядження

— путівка

(РОЗДРУКУВАТИ НА 1 АРКУШІ З ДВОХ СТОРІН, ОБОВ’ЯЗКОВО на 1-й стороні печатка і підпис керівника, на 2-й стороні підпис здобувача освіти, ЗАПОВНИТИ все, крім назви циклу)

— договір

(ЗАПОВНЕНИЙ з печаткою і підписом керівника, підписом здобувача освіти,  договора ___ і дату НЕ СТАВИТИ)

— акт виконаних робіт

( акта  ___ , дату і назву циклу НЕ СТАВИТИ,  ЗАПОВНЕНИЙ з печаткою і підписом керівника, підписом здобувача освіти);

КОПІЇ:  

— паспорта (1,2, прописка);

— ідентифікаційного кода;

— диплома (+ копія св-ва про шлюб, якщо змінено прізвище);

— попереднього свідоцтва про проходження курсів;

— трудової книжки (1 стор. + останнє місце роботи)

Приклад наказу про відрядження

Документи які потрібні:

Акт здачі-приймання наданих послуг (шаблон)

Договір (шаблон)

Путівка

Довідки за тел. 050-8483120 (Звонарьова Наталя Євгенівна).

Email:        kursi-bmk@ukr.net

Адреса Бахмутського медичного фахового коледжу:

вул. Носакова, 9, м. Бахмут, Донецька область, 84500

Адреса гуртожитку Бахмутського медичного фахового коледжу:

вул. Свободи, 15, м. Бахмут,  Донецька область, 84500

1 листопада 2019 року у відділенні післядипломної освіти Бахмутського медичного коледжу почало працювати підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Основи медичної інформатики». За цей час пройшли навчання тридцять медичних сестер КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» міста Бахмут. Під керівництвом досвідчених викладачів Ганни Завражної та В’ячеслава Романенко, слухачі  вдосконалили свої знання та стали впевненими користувачами медичної інформаційної системи.

16 травня 2019 року в Комунальному закладі «Бахмутський медичний коледж» відбулась робоча зустріч головної медичної сестри ВСП КЛПУ «ОЦЕМД та МК» міста Краматорськ Калініченко Галини Леонідівни та завідувача відділення післядипломної освіти Звонарьової Наталії Євгенівни. В ході зустрічі розглядались різноманітні методики роботи курсів підвищення кваліфікації середніх медичних працівників.

12 травня курси підвищення кваліфікації щиро вітають з Міжнародним днем медичної сестри!

Кадри з практичних та лекційних занять