Сестринська справа

Завідувач відділення 

спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 
викладач історії України, всесвітньої історії, захисту України

Богун Геннадій Вікторович

 

 

 

 

Завідувач відділення 

спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 
викладач основ економічної теорії, безпеки життєдіяльності

Петрусенко Олена Володимирівна

 

 

 

 

Організація освітнього процесу за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту», Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187.

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» за спеціальністю 223 Медсестринство у Комунальному закладі «Бахмутський медичний коледж» у 2020 році проходить акредитацію за рівнем вищої освіти «молодший спеціаліст».

З 2020 року для навчання за ОПП «Сестринська справа» буде здійснюватися прийом вступників за Законом України «Про фахову передвищу освіту» на освітньо-кваліфікаційний рівень «фаховий молодший бакалавр».

Зміст підготовки фахівців відповідає принципам студентоцентризму та безперервному розвитку особистості здобувачів освіти, сучасним потребам ринку праці в Україні.

Студенти відділення, які вступили на навчання на основі базової загальної середньої освіти, після закінчення навчання на ІІ курсі обов’язково складають ДПА у формі ЗНО із загальноосвітніх предметів, перелік та процедура складання яких визначається відповідними наказами МОН України.

Висококваліфіковані викладачі відділення «Сестринська справа» здійснюють підготовку найгуманнішої у світі  професії – медичної сестри, адже медична сестра – це найголовніший помічник і лікаря, і пацієнта. Вона здійснює догляд за хворими як в закладах охорони здоров’я, так і в домашніх умовах, виконує призначення лікаря, спостерігає та повідомляє лікаря про стан хворого та його індивідуальні реакції на ту чи іншу медичну процедуру, проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.

Викладачі відділення «Сестринська справа» не тільки передають студентам свої знання і досвід, а й допомагають виховувати такі риси, як доброта, милосердя та відповідальність за життя та здоров’я людей.

Здобувачі освіти відділення «Сестринська справа» беруть активну участь у студентському самоврядуванні, суспільному житті коледжу, художній самодіяльності й спортивних змаганнях.

Загальний ліцензований обсяг за спеціальністю 223 Медсестринство на одному курсі (році) навчання —  210 осіб

Термін навчання — 3 роки 10 місяців

За освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» фактично навчається  299 здобувачів освіти

ЛІЦЕНЗІЯ  на впровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ  про структурний підрозділ  «Відділення «Сестринська справа»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 «Медсестринство» спеціалізацією «Сестринська справа» галузі знань 22 «Охорона здоров`я», кваліфікація: сестра медична

________________________

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
для здійснення підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

Г Р А Ф І К

освітнього процесу для груп Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж»,

що навчаються за спеціальністю  223 «Медсестринство», ОПП «Сестринська справа»

у 2021-2022 н.р.