Сестринська справа

 

 

Організація освітнього процесу за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту», Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187.

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» за спеціальністю 223 Медсестринство у Комунальному закладі «Бахмутський медичний коледж» у 2020 році проходить акредитацію за рівнем вищої освіти «молодший спеціаліст».

З 2020 року для навчання за ОПП «Сестринська справа» буде здійснюватися прийом вступників за Законом України «Про фахову передвищу освіту» на освітньо-кваліфікаційний рівень «фаховий молодший бакалавр».

Зміст підготовки фахівців відповідає принципам студентоцентризму та безперервному розвитку особистості здобувачів освіти, сучасним потребам ринку праці в Україні.

Студенти відділення, які вступили на навчання на основі базової загальної середньої освіти, після закінчення навчання на ІІ курсі обов’язково складають ДПА у формі ЗНО із загальноосвітніх предметів, перелік та процедура складання яких визначається відповідними наказами МОН України.

Висококваліфіковані викладачі відділення «Сестринська справа» здійснюють підготовку найгуманнішої у світі  професії – медичної сестри, адже медична сестра – це найголовніший помічник і лікаря, і пацієнта. Вона здійснює догляд за хворими як в закладах охорони здоров’я, так і в домашніх умовах, виконує призначення лікаря, спостерігає та повідомляє лікаря про стан хворого та його індивідуальні реакції на ту чи іншу медичну процедуру, проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.

Викладачі відділення «Сестринська справа» не тільки передають студентам свої знання і досвід, а й допомагають виховувати такі риси, як доброта, милосердя та відповідальність за життя та здоров’я людей.

Здобувачі освіти відділення «Сестринська справа» беруть активну участь у студентському самоврядуванні, суспільному житті коледжу, художній самодіяльності й спортивних змаганнях.

Загальний ліцензований обсяг за спеціальністю 223 Медсестринство на одному курсі (році) навчання —  210 осіб

Термін навчання — 3 роки 10 місяців

За освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» фактично навчається  299 здобувачів освіти

ЛІЦЕНЗІЯ  на впровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ  про структурний підрозділ  «Відділення «Сестринська справа»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 «Медсестринство» спеціалізацією «Сестринська справа» галузі знань 22 «Охорона здоров`я», кваліфікація: сестра медична

________________________

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
для здійснення підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

Г Р А Ф І К

освітнього процесу для груп Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж»,

що навчаються за спеціальністю  223 «Медсестринство», ОПП «Сестринська справа»

у 2022-2023 н.р.