Установчі документи

СТАТУТ  комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж»
РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИТЯГ  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
СВІДОЦТВО про право власності на нерухоме майно (вул. Носакова, 9)
СВІДОЦТВО про право власності на нерухоме майно (вул. Свободи, 15)
АКТ ОБСТЕЖЕННЯ щодо доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
АКТ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ Комунального закладу «Бахмутський медичний коледж»
ЛИСТ-ВИСНОВОК про стан пожежної, техногенної безпеки та ЦЗ приміщень КЗ «Бахмутський медичний коледж»
ВІДОМОСТІ щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
ВІДОМОСТІ щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
ВІДОМОСТІ щодо здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
ВІДОМОСТІ щодо здійснення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
СЕРТИФІКАТ про акредитацію ОПП «Лікувальна справа»
СЕРТИФІКАТ про акредитацію ОПП «Сестринська справа»