ІХ Міжнародна науково-практична конференція

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«МЕДИЦИНА. ВИКЛИКИ. ОСВІТА.»

23-24 лютого 2022 року

Харківська медична академія післядипломної освіти, Комунальний заклад «Бахмутський медичний фаховий коледж» та Громадська організація «Асоціація медиків України» запрошують лікарів-практиків, викладачів, вчителів, студентів та учнів взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться на базі Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж».

Основні питання, що пропонуються для обговорення на засіданнях секцій:

 1. Секція «Практична медицина в умовах реформування»
  • питання теоретичної та превентивної медицини;
  • клінічна медицина та фармація;
  • інновації в практичній медицині.
 2. Секція «Професійна освіта»
  • викладання освітніх предметів з використанням інноваційних технологій;
  • організація різних форм дистанційного навчання;
  • проблеми освіти в умовах змішаного навчання.
 3. Секція «Молодь і наука»
  • науково-дослідна робота молоді в галузі природничих дисциплін;
  • проблеми екології та здоров’я нації.

Форми участі в роботі конференції

 1. Очна (очна-онлайн залежно від карантинних обмежень):

— виступ з доповіддю на секційних засіданнях + включення доповіді в програму заходу + розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції;

— проведення на секційних засіданнях практичного заходу (майстер-клас, тренінг);

— участь в обговоренні виступів в якості слухача.

 1. Заочна:

— розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції.


Для участі в роботі конференції необхідно: 

 1. Подати заявку на участь у конференції.

Для цього необхідно до 24.01.2022 року заповнити реєстраційну онлайн-форму учасника за посиланням: https://forms.gle/B3pH2JawHyE1c6VV6  

 1. Надати до оргкомітету матеріали публікації.

Для цього необхідно до 24.01.2022 року надіслати тези (з дотриманням вимог щодо їх змісту та оформлення) на електронну адресу metodbmk@ukr.net з темою листа «Конференція БМФК».


Учасники конференції мають змогу:

 1. Отримати сертифікат учасника конференції із зазначенням кількості балів або кредитів ЄКТС. Учні загальноосвітніх шкіл отримують диплом учасника конференції. 
 •  Відповідно до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 №446, одним із критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку є участь у науково-практичних конференціях, що підтверджується сертифікатом та публікацією у матеріалах заходу, та дає можливість нарахування додаткових 10 балів до особистого освітнього портфоліо лікаря (із зазначенням кількості балів у сертифікаті). 
 • Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, за участь у конференції нараховується 15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС (із зазначенням кількості годин у сертифікаті). 

Вартість сертифікату:

— для медичних та педагогічних працівників, для наукових керівників студентських або учнівських робіт – 150 грн;

— для студентів закладів вищої, фахової передвищої або професійно-технічної освіти – 50 грн;

— для учнів загальноосвітніх шкіл – безкоштовно.

 1. Замовити друкований збірник матеріалів конференції.

Вартість збірника150 грн.


Електронний збірник у форматі PDF буде розміщено на сайті КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж»: www.amedu.edu.ua  та в електронному фаховому виданні «Харківський медичний журнал»: www.khmj.96.lt  після проведення конференції.

Оплата здійснюється до 24 січня 2022 року особисто за адресою м. Бахмут, вул. Носакова, 9, КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж», ІІ поверх, методичний кабінет (ауд. 202). Для учасників з інших міст можлива оплата через Приватбанк (реквізити для оплати за телефонами оргкомітету).


ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Офіційна мова конференції: українська, англійська.

Вимоги до змісту тез:

Тези доповідей повинні містити:

 1. Власний погляд автора на проблему.
  • Актуальність проблеми.
  • Мета.
 2. Виклад основного матеріалу.
  • Опис практичного досвіду   або  Опис та аналіз проведеного дослідження, тощо.
 1. Висновки.

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез1-2 сторінки формату А4. Оформлення матеріалів здійснюється в Текстовому процесорі Microsoft Word’97-2007.

Параметри сторінок:  поля (всі) по 2 см,  міжрядковий інтервал – 1, без інтервалів перед та після абзацу.

Структура тез:

 • НАЗВА тез по центру сторінки ПРОПИСНИМИ літерами напівжирним шрифтом;
 • з нового рядка – прізвище, ім’я по батькові автора (повністю, без скорочень), місце роботи (навчання), посада (повністю, без скорочень) виділити курсивом, орієнтація тексту – за шириною сторінки. Якщо авторів декілька, відомості про кожного автора потрібно вказувати з нового рядка. Для учнів та студентів потрібно вказувати відомості про наукового керівника: Науковий керівник: П.І.Б., посада, науковий ступінь/вчене звання (за наявності).
 • через подвійний інтервал з нового рядка – текст тез (шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, орієнтація тексту – за шириною сторінки).

Відповідальність за зміст і редакцію матеріалів несуть автори і наукові керівники


Адреса оргкомітету:

КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж»

вул. Носакова, 9, м. Бахмут, Донецька область, 84500.

Контактні особи: Завражна Ганна Олексіївна, тел. (099) 745-75-77

Ситникова Оксана Вікторівна, тел. (050) 613-63-39

Говорунова Любов Миколаївна, тел. (095) 256-84-79

Офіційний сайт: www.amedu.edu.ua

E-mail: metodbmk@ukr.net

Запрошуємо до активної співпраці!

З повагою, Оргкомітет.