Студентська рада

Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього лідерських якостей, навичок майбутнього організатора та керівника.

Також метою студентського самоврядування є удосконалення навчально-виховного процесу, виявлення і реалізація творчих здібностей, формування моральних якостей студентів. У зв’язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу.

Основні завдання органів студентського самоврядування Бахмутського медичного фахового коледжу:

 • Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.
 • Формування у студентів почуття патріотизму, громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки.
 • Сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів у гуртожитку.
 • Участь в організації заходів для студентів: проведення вечорів відпочинку, дискотек, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних та інших заходів культурно – виховного характеру.
 • Сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та сприяння їх діяльності.
 • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, підвищення якості навчання.
 • Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями, в тому числі й міжнародними.
 • Сприяння працевлаштуванню випускників та залучення студентів БМФК до трудової діяльності у вільний від навчання час.
 • Забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам.
 • Координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому, громадської молодіжної організацій, що діють в БМФК.
 • Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення.
 • Участь у розподілі стипендіального фонду (надавати рекомендації адміністрації відділень щодо включення до складу стипендіальної комісії відділень представників органів студентського самоврядування).
 • Надання рекомендацій студентському профспілковому комітету щодо розподілу путівок до оздоровчо-спортивних таборів, баз відпочинку, а також інших путівок, згідно з відповідними угодами.
 • Забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
 • Пропаганда здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків тощо, запобігання вчиненню студентами правопорушень.
 • Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики.
 • Участь у роботі комісії по поселенню та виселенню студентів з гуртожитку.
 • Разом з відділеннями, адміністративно-господарською службою БМФК, практичним психологом, вихователем гуртожитку, організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитку.
 • Активна участь в організації ремонту кімнат гуртожитку, забезпеченні збереження і підтримання в необхідному стані навчальних приміщень, обладнання та іншого майна БМФК.
 • Співпраця з керівниками академічних груп студентів та викладачами відділень, керівництвом відділень коледжу.
 • Організація чергувань студентів при проведенні заходів та сприяння налагодженню пропускного режиму у гуртожитку.
 • Участь в організації змагань за зразкові кімнати, поверхи гуртожитку, кращі академічні групи тощо.

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування в Комунальному закладі «Бахмутський медичний фаховий коледж»