Науково-дослідна робота

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ

«МЕДИЦИНА. ОСВІТА. НЕЗЛАМНІСТЬ.»

25-26 квітня 2024 року

Заповнити реєстраційну форму учасника

Харківський національний медичний університет, Комунальний заклад «Бахмутський медичний фаховий коледж» та Громадська організація «Асоціація медиків України» запрошують лікарів-практиків, викладачів, вчителів, студентів та учнів взяти участь у роботі онлайн-конференції.

Провайдер безперервного професійного розвитку (БПР) — Комунальний заклад «Бахмутський медичний фаховий коледж»

Номер провайдера БПР — 1309

Номер заходу БПР — 3703343

Основні питання, що пропонуються для обговорення на засіданнях секцій:

 1. Секція «Актуальні питання медицини в умовах надзвичайного стану»
  • Теоретична та практична медицина.
  • Клінічна медицина та фармація.
  • Біобезпека.
  • Організація медичної допомоги.
 2. Секція «Пріоритети сучасної освіти»
  • Інноваційні технології в освіті.
  • Штучний інтелект в освіті та науці.
  • Перспективи використання on-line платформ в освіті.
 3. Секція «Розвиток науки – майбутнє молоді»
  • Результати наукових досліджень молодих вчених.
  • Доказова медицина, біостатистика.
  • Розвиток нових наукових напрямів.

Форми участі в роботі конференції

— усна доповідь + публікація тез у збірнику матеріалів конференції;

— стендова доповідь + публікація тез у збірнику матеріалів конференції;

— вільний слухач + публікація тез у збірнику матеріалів конференції;

— розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції.

Для участі в роботі конференції необхідно до 19 квітня 2024 року заповнити реєстраційну форму учасника.

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ОБОВ’ЯЗКОВА!

Як подати заявку на участь у конференції?

Для цього необхідно до 19.04.2024 року заповнити реєстраційну онлайн-форму учасника.  

Кожного учасника (автора, співавтора) потрібно зареєструвати окремо.

Як надати до оргкомітету матеріали публікації?

Для цього необхідно до 19.04.2024 року надіслати тези (з дотриманням вимог щодо їх змісту та оформлення) з темою листа «Конференція БМФК» на електронну адресу:

macmy@ukr.net – тези секції «Медицина»,

shendrik.tetyna.bmk@gmail.com – тези секції «Освіта»,

metodbmk@ukr.net – тези секції «Молодь».

Програма конференції буде сформована на основі заявлених доповідей.

Учасники конференції мають змогу:

1. Отримати електронний сертифікат учасника конференції (вартість сертифікату для кожного учасника – 100 грн.) із зазначенням кількості балів або кредитів ЄКТС.

Сертифікат видається за умови наявності друкованих тез у збірнику матеріалів конференції.

Реквізити для оплати будуть надіслані після реєстрації учасника на номер, вказаний у реєстраційній формі.

 • Відповідно до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 №446, одним із критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку є участь у науково-практичних конференціях, що підтверджується сертифікатом та публікацією у матеріалах заходу, та дає можливість нарахування від 10 до 30 додаткових балів до особистого освітнього портфоліо лікаря (із зазначенням кількості балів у сертифікаті).
 • Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, за участь у конференції нараховується 15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС (із зазначенням кількості годин у сертифікаті).

2. Отримати електронний збірник матеріалів конференції (безкоштовно).

 Електронний збірник у форматі PDF буде розміщено на сайті КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж» після проведення конференції.

3. Електронний сертифікат, програма конференції та посилання на електронний збірник будуть надіслані учасникам протягом тижня після проведення конференції на електронні адреси, вказані у реєстраційній формі.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Офіційна мова конференції: українська, англійська.

Вимоги до оформлення тез:

Формат файлу: *.doc, *.docx

Шрифт: Times New Roman

Розмір шрифту: 12

Інтервал: 1,0

Поля: ліве – 3,0 см, праве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє 2,0 см

Обсяг тез1-2 сторінки формату А4. (основний текст без заголовку від 2500 знаків без пробілів).

Структура тез:

 • НАЗВА тез має бути надрукована жирним шрифтом великими літерами без скорочень;
 • Автор(и) – з нового рядка – прізвище, ініціали, місце роботи (навчання), посада (повністю, без скорочень). Якщо авторів декілька, відомості про кожного автора потрібно вказувати з нового рядка. Для учнів та студентів потрібно вказувати відомості про наукового керівника: Науковий керівник: П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь/вчене звання (за наявності).
 • Основний текст – через 1 інтервал від заголовка.

Тези друкуються в авторській редакції

Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів несуть автори і наукові керівники

Завантажити інформаційний лист

Контакти  оргкомітету:

macmy@ukr.net – для надсилання тез секції «Медицина»

shendrik.tetyna.bmk@gmail.com – для надсилання тез секції «Освіта»

metodbmk@ukr.net – для надсилання тез секції «Молодь», питання щодо отримання сертифікату

Контактні особи:

 • секція «Медицина» – Усенко Сергій Анатолійович, тел. (093) 773-09-54
 • секція «Освіта» – Шендрик Тетяна Миколаївна, тел. (066) 858-31-55
 • секція «Молодь», сертифікати – Завражна Ганна Олексіївна, тел. (099) 373-29-52

 Запрошуємо до активної співпраці!

З повагою, Оргкомітет конференції.

Х Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«ВОЄННИЙ СТАН: МЕДИЦИНА. ОСВІТА.»
23-24 березня 2023 року
Полтава — Харків
Збірник матеріалів конференції
IХ Міжнародна науково-практична конференція
«МЕДИЦИНА. ВИКЛИКИ. ОСВІТА»
23-24 лютого 2022 року
Бахмут — Харків 
Збірник матеріалів конференції

VIII Міжнародна науково-практична конференція
«ГРОМАДА. МЕДИЦИНА. ОСВІТА»
22-23 квітня 2021 року
Бахмут — Харків
Збірник матеріалів конференції
VII Міжнародна науково-практична конференція
«Здоровʼя. Інновації. Освіта.»
28-28 лютого 2020 року
Бахмут — Харків
Збірник матеріалів конференції
VI Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Медицина. освіта. Сучасність та майбутнє.»
22 лютого 2019 року
Бахмут — Харків
Збірник матеріалів конференції — Том 1
Збірник матеріалів конференції — Том 2
ХІ Міжнародна науково-методична конференція
«Сучасна освіта — доступність, якість, визнання»
(м. Краматорськ)
Збірник наукових праць
V Науково-практична конференція з міжнародною участю
«УКРАЇНА: МЕДИЦИНА. ОСВІТА»
22-23 лютого 2018 року
Бахмут — Харків
Збірник  матеріалів конференції — ТОМ 1
Збірник матеріалів конференції — ТОМ 2