Забезпечення освітнього процесу

ОПП «Лікувальна справа»
ОПП «Сестринська справа»
Основи філософських знань

«Основи філософських знань»

Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П., К.: Центр учбової літератури, 2008
Культурологія

«Культурологія»

Музальов О., Львів: Львівський НПЦ ПТО НАПН України, 2012

«Культурологія: теорія та історія культури»

Тюрменко І.І., К.: Центр учбової літератури, 2010
Українська мова (за професійним спрямуванням)

«Українська мова»

Антонюк Т.М., Чернівці: Друк Арт, 2014
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

«Illustrated Medical Dictionary»

BMA The British Medical Association, UK: DK Publishing (Dorling Kindersley), 2013

«Англійська мова для фахівців у галузі медицини»

Знаменська І.В., Пісоцька О.О., Костенко В.Г., Полтава: ТОВ АСМІ, 2010

«Professional English in Use. Medicine»

Eric H. Glendinning Ron Howard,  Cambridge: Cambridge University Press, 2010
Основи правознавства

«Основи правознавства»

Наровлянський О.Д., К.: Грамота, 2017
Історія України

«Історія України»

Власов В.С., Кульчицький С.В., К.: Літера ЛТД, 2011
Соціологія

«Соціологія»

Якуба О.О., Харків: Константа, 1996
Основи економічної  теорії

«Основи економічної теорії»

Зухба О.М., Ляшенко Л.І., Донецьк: ДонНТУ, 2013
Основи латинської мови з медичною термінологією

«Латинська мова»

Світлична Є.І., Толок І.О., К.: Центр учбової літератури, 2011
Основи загальної та медичної психології

«Основи загальної та медичної психології»

Вітенко І.С., Чабан О.С., Тернопіль: Укрмедкнига, 2001
Основи медичної інформатики

«Основи медичної інформатики»

Мамоток Л.О., К.: Медицина, 2008
Анатомія людини

«Анатомія людини»

Кравчук С.Ю., Чернівці, 2007

«Анатомія та фізіологія з патологією»

Федонюк Я.І., Тернопіль, Укрмедкнига, 2001
Фізіологія

«Фізіологія»

Шевчук В.Г., Вінниця: Нова книга, 2005

«Фізіологія»

Шевчук В.Г., Вінниця: Нова книга, 2012

«Анатомія та фізіологія з патологією»

Федонюк Я.І., Тернопіль, Укрмедкнига, 2001

«Фізіологія з основами анатомії людини»

Малоштан Л.М., Харків: НФаУ, «Золоті сторінки», 2003
Патоморфологія та патофізіологія

«Патофізіологія»

Зайко М.Н., Биць Ю.В., К.: Медицина, 2008

«Патологічна анатомія»

Струков А.І., Сєров В.В., Харків: Факт, 2004
Фармакологія та медична рецептура

«Фармакологія»

Нековаль І.В., Казанюк Т.В., К.: Медицина, 2011
Медична хімія

«Медична хімія»

Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П., Вінниця: Нова книга, 2008
Мікробіологія

«Мікробіологія, вірусологія, імунологія»

Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С., Тернопіль: Укрмедкнига, 1998
Основи екології та профілактичної медицини
«Загальна гігієна з основами екології»
Кондратюк В.А., Тернопіль: Укрмедкнига, 2003
Безпека життєдіяльності

«Безпека життєдіяльності»

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В., К.: Каравела, 2005
Медична біологія

«Медична біологія»

Пішак В.П., Бажора Ю.І., Вінниця: Нова книга, 2012
Основи біологічної фізики та медичної апаратури

«Медична та біологічна фізика»

Кнігавко В.Г., Харків: ХНМУ, 2010
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

«Соціальна медицина та організація охорони здоров’я»

Вороненко Ю.В., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002

«Громадське здоров’я»

Москаленко В.Ф., Вінниця: Нова книга, 2013
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

«Загальний догляд за хворими і медична маніпуляцій на техніка»

Касевич Н.М., К.: Медицина, 2009
Внутрішня медицина

«Медсестринство в терапії»

Швед М.І., Пасєчко Н.В., Тернопіль: Укрмедкнига, 2004
Хірургія

«Хірургія»

Березницький Я.С., Дніпропетровськ: Дніпро-VAL, 2007
Педіатрія

«Педіатрія з курсом імунопрофілактики»

Ткаченко С.К., Пацюрко Р.І., К.: Медицина, 2010
Акушерство

«Акушерство і гінекологія»

Запорожан В.М., Рожковська Н.М., Одеса: Одеський мед. університет, 2005

«Акушерство»

Ліхачова В.В., Полтава: Дивосвіт, 2015
Гінекологія

«Акушерство і гінекологія»

Запорожан В.М., Рожковська Н.М., Одеса: Одеський мед університет, 2005

«Гінекологія»

Венцківський Б.М., К.: Медицина, 2012
Стоматологічні захворювання

«Стоматологічні захворювання»

Кононенко Ю.Г., Івано-Франківськ, 2006
Дерматологія та венерологія

«Шкірні та венерологічні хвороби»

Дудченко М.О., Полтава-Київ, 2004
Інфектологія

«Медсестринство при інфекційних хворобах»

Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002
Анестезіологія і реаніматологія

«Анестезіологія і реаніматологія»

Приходько О.О., Фойняк В.М., Бондарєв М.М., К: Медицина, 2014
Оториноларингологія

«Медсестринство в отоларингології»

Яшан І.А., Тернопіль: Укрмедкнига, 1999
Офтальмологія

«Офтальмологія»

Жабоєдов Г.Д., К.: Медицина, 2011
Неврологія

«Неврологія»

Литвиненко Н.В., К.: Медицина, 2014
Психіатрія та наркологія

«Психіатрія і наркологія»

Гавенко В.Л., К.: Медицина, 2015
Медична та соціальна реабілітація

«Основи реабілітації»

Вакуленко Л.О., Тернопіль: Укрмедкнига, 2010
Сімейна медицина

«Медсестринство в сімейній медицині»

Антропова Т.О., К.: Медицина, 2008
Онкологія

«Передпухлинні захворювання»

Аветіков Д.С., Соколова Н.А., Рузін Г.П., Полтава: АСМІ, 2012
Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина

«Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина»

Пермякова О.В., К.: КММК, 2018
Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

«Формування навичок захисту і збереження репродуктивного здоров’я учнівської і студентської молоді»

Цушко І.І., К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

«Організація медичного забезпечення військ»

Пасько В.В., К.: «МП Леся», 2005

«Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій. Збірник лекцій та карток ООД»

Reanimator Extreme Edition, Біла Церква,  2016
  Епідеміологія

«Епідеміологія»

Дикий Б.М., Нікіфорова Т.О., Івано-Франківськ, Видавництво Івано-Франківського державного медичного університету, 2006
Основи охорони праці та охорона праці в галузі

«Охорона праці в галузі»

Саргош О.Д., Катрушов О.В., Філатова В.Л., Полтава: Динамік, 2015

«Основи охорони праці»

Ткачук К.Н., Халімовський М.О., К.: Основа, 2006

«Охорона праці»

Грибан В.Г., Негодченко О.В., Київ: Центр учбової літератури, 2011

«Охорона праці»

Навч. посіб. за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010
Невідкладні стани у внутрішній медицині

«Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини»

Регеда М.С., Федорів Я.-Р.М., Львів: ФОП Корпан Б.І., 2013

«30 невідкладних станів у терапії»

Мостовий Ю.М., К.: Центр ДЗК, 2017
Невідкладні стани в хірургії

«Практичні навички в хірургії»

Нехаєв А.М., Ричагов Г.П., К: Вища школа, 2012
Невідкладні стани в педіатрії

«Невідкладні стани у дітей»

Лобода В.Ф.,  Бузько Є.Ф., Слободян Л.М., Тернопіль: Укрмедкнига, 2000
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

«Невідкладні стани в акушерстві та гінекології»

Венцківський Б.М., К.: Медицина, 2012
Основи філософських знань

«Основи філософських знань»

Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П., К.: Центр учбової літератури, 2008
Культурологія

«Культурологія»

Музальов О., Львів: Львівський НПЦ ПТО НАПН України, 2012

«Культурологія: теорія та історія культури»

Тюрменко І.І., К.: Центр учбової літератури, 2010
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

«Illustrated Medical Dictionary»

BMA The British Medical Association, UK: DK Publishing (Dorling Kindersley), 2013

«Англійська мова для фахівців у галузі медицини»

Знаменська І.В., Пісоцька О.О., Костенко В.Г., Полтава: ТОВ АСМІ, 2010

«Professional English in Use. Medicine»

Eric H. Glendinning Ron Howard,  Cambridge: Cambridge University Press, 2010
Історія України

«Історія України»

Власов В.С., Кульчицький С.В., К.: Літера ЛТД, 2011
Соціологія

«Соціологія»

Якуба О.О., Харків: Константа, 1996
Основи правознавства

«Основи правознавства»

Наровлянський О.Д., К.: Грамота, 2017
Основи економічної  теорії

«Основи економічної теорії»

Зухба О.М., Ляшенко Л.І., Донецьк: ДонНТУ, 2013
Українська мова (за професійним спрямуванням)

«Українська мова»

Антонюк Т.М., Чернівці: Друк Арт, 2014
Основи латинської мови з медичною термінологією

«Латинська мова»

Світлична Є.І., Толок І.О., К.: Центр учбової літератури, 2011
Основи психології та міжособове спілкування

«Основи загальної та медичної психології»

Вітенко І.С., Чабан О.С., Тернопіль: Укрмедкнига, 2001
Основи екології та профілактичної медицини
«Загальна гігієна з основами екології»
Кондратюк В.А., Тернопіль: Укрмедкнига, 2003
Анатомія людини

«Анатомія людини»

Кравчук С.Ю., Чернівці, 2007

«Анатомія та фізіологія з патологією»

Федонюк Я.І., Тернопіль, Укрмедкнига, 2001
Фізіологія

«Фізіологія»

Шевчук В.Г., Вінниця: Нова книга, 2005

«Фізіологія»

Шевчук В.Г., Вінниця: Нова книга, 2012

«Анатомія та фізіологія з патологією»

Федонюк Я.І., Тернопіль, Укрмедкнига, 2001

«Фізіологія з основами анатомії людини»

Малоштан Л.М., Харків: НФаУ, «Золоті сторінки», 2003
Патоморфологія та патофізіологія

«Патофізіологія»

Зайко М.Н., Биць Ю.В., К.: Медицина, 2008

«Патологічна анатомія»

Струков А.І., Сєров В.В., Харків: Факт, 2004
Фармакологія та медична рецептура

«Фармакологія»

Нековаль І.В., Казанюк Т.В., К.: Медицина, 2011
Медична біологія

«Медична біологія»

Пішак В.П., Бажора Ю.І., Вінниця: Нова книга, 2012
Основи медичної інформатики

«Основи медичної інформатики»

Мамоток Л.О., К.: Медицина, 2008
Безпека життєдіяльності

«Безпека життєдіяльності»

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В., К.: Каравела, 2005
Медична хімія

«Медична хімія»

Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П., Вінниця: Нова книга, 2008
Мікробіологія

«Мікробіологія, вірусологія, імунологія»

Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С., Тернопіль: Укрмедкнига, 1998
Основи біологічної фізики та медичної апаратури

«Медична та біологічна фізика»

Кнігавко В.Г., Харків: ХНМУ, 2010
Ріст і розвиток людини

«Ріст і розвиток людини»

Луньова І.І., К: КММК, 2018
Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

«Формування навичок захисту і збереження репродуктивного здоров’я учнівської і студентської молоді»

Цушко І.І., К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013
Історія медицини і медсестринства

«Історія медицини і медсестринства»

Перепелиця А.В., К.: КММК, 2018
Основи медсестринства

«Основи медсестринства»

Оксютенко О.В., К.: КММК, 2018

«Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка»

Касевич Н.М., К.: Медицина, 2009
Медсестринство у внутрішній медицині

«Медсестринство в терапії»

Швед М.І., Пасєчко Н.В., Тернопіль: Укрмедкнига, 2004
Медсестринство в хірургії

«Хірургія»

Березницький Я.С., Дніпропетровськ: Дніпро-VAL, 2007

«Медсестринство в хірургії»

Кіт О.М., Тернопіль: Укрмедкнига, 2001
Медсестринство в педіатріі

«Педіатрія з курсом імунопрофілактики»

Ткаченко С.К., Пацюрко Р.І., К.: Медицина, 2010
Медсестринство в акушерстві

«Акушерство і гінекологія»

Запорожан В.М., Рожковська Н.М., Одеса: Одеський мед. університет, 2005

«Акушерство»

Ліхачова В.В., Полтава: Дивосвіт, 2015
Медсестринство в гінекології

«Акушерство і гінекологія»

Запорожан В.М., Рожковська Н.М., Одеса: Одеський мед університет, 2005

«Гінекологія»

Венцківський Б.М., К.: Медицина, 2012
Медсестринство в інфектології

«Медсестринство при інфекційних хворобах»

Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002
Медсестринство в офтальмології

«Офтальмологія»

Жабоєдов Г.Д., К.: Медицина, 2011
Медсестринство в оториноларингології

«Медсестринство в отоларингології»

Яшан І.А., Тернопіль: Укрмедкнига, 1999
Медсестринство в онкології

«Медсестринство в онкології»

Дрижак В.І., Домбрович М.І., Тернопіль: Укрмедкнига, 2001

«Передпухлинні захворювання»

Аветіков Д.С., Соколова Н.А., Рузін Г.П., Полтава: АСМІ, 2012
Медсестринство в дерматології та венерології

«Шкірні та венерологічні хвороби»

Дудченко М.О., Полтава-Київ, 2004
Медсестинство в сімейній медицині

«Медсестринство в сімейній медицині»

Антропова Т.О., К.: Медицина, 2008
Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

«Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина»

Пермякова О.В., К.: КММК, 2018
Медсестринство в неврології

«Медсестринство в неврології»

Шкробот С.І., Тернопіль: Укрмедкнига, 2003

«Неврологія»

Литвиненко Н.В., К.: Медицина, 2014
Медсестринство в психіатрії та наркології

«Психіатрія і наркологія»

Гавенко В.Л., К.: Медицина, 2015
Громадське здоров`я і громадське медсестринство

«Громадське здоров`я і громадське медсестринство»

Грицай Л.М., К.: КММК, 2018
Медична та соціальна реабілітація

«Основи реабілітації»

Вакуленко Л.О., Тернопіль: Укрмедкнига, 2010
Анестезіологія і реаніматологія

«Анестезіологія і реаніматологія»

Приходько О.О., Фойняк В.М., Бондарєв М.М., К: Медицина, 2014
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

«Організація медичного забезпечення військ»

Пасько В.В., К.: «МП Леся», 2005

«Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій. Збірник лекцій та карток ООД»

Reanimator Extreme Edition, Біла Церква, 2016
Основи охорони праці та охорона праці в галузі

«Охорона праці в галузі»

Саргош О.Д., Катрушов О.В., Філатова В.Л., Полтава: Динамік, 2015

«Основи охорони праці»

Ткачук К.Н., Халімовський М.О., К.: Основа, 2006
Медсестринська етика та деонтологія

«Медична етика та деонтологія»

Жудіна Л.А., Іващенко Л.В., Оксютенко О.В., К: КММК, 2018

Право для безоплатного розміщення підручників профільної середньої освіти в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти http://imzo.gov.ua/ за посиланням https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ 

Електронні версії підручників доступні тут.