Викладачам

ССП – Студентська Служба Порозуміння. ЇЇ роль у профілактиці та вирішенні конфліктів серед студентської молоді.

Місія СПП: за допомогою студентської медіації вирішувати конфлікти в закладі освіти ненасильницьким шляхом, шляхом переговорів за допомогою нейтрального неупередженого посередника – медіатора.

Медіація ровесників – спеціальний підхід у медіації, коли медіаторами в конфліктах між учнями є також учні.

 Задача ССП: навчити студентів бути толерантними до думки інших, протистояти насильству, булінгу, дискримінації в колективі.

Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною  потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів тощо у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей.

Суперечка через різні погляди чи інтереси – це інцидент, він може бути одноразовий чи рідкісний. Конфлікт – це тривале явище.

Міжособистісний конфлікт –  це найпоширеніший конфлікт. Виникнення міжособистісних конфліктів визначається ситуацією, особистісними особливостями людей, ставленням особистості до ситуації і психологічними особливостями міжособистісних відносин.

 Що ускладнює вирішення конфлікту

 • Небажання визнати, що конфлікт існує і зайнятись його вирішенням
 • Невміння визнавати свої почуття і почуття іншої людини
 • Невміння будувати комунікацію в конфлікті, наприклад, вислуховувати людину та пояснювати, як ви її зрозуміли
 • Вузькість погляду на можливий результат конфлікту (бачення тільки одного/свого способу вирішення)

Джерела конфліктів

 • Брак інформації, її неточність і / або різниця в її розумінні
 • Неповага, стереотипи, недовіра, відстоювання свого погляду як єдиного правильного
 • Відмінності в цілях, потребах і інтересах
 • Боротьба за владу і ресурси, обмеження в часі, неефективні методи прийняття рішень
 • Відчуття небезпеки, загроза ідентичності, різні критерії оцінювання ідей
 • Індивідуальні відмінності, особиста неприязнь

Бар’єри комунікації, які призводять до конфліктів

 • Оціночні судження: оцінка-ярлик, оцінка-порівняння
 • Вимога. Наказ. Команда
 • «Діагноз». Вказівка на те, що «ти повинен» (якщо не було попередньої домовленості)
 • Докір. Звинувачення. Погроза. Шантаж.
 • Моралі, нотації. Приниження
 • Готові рішення, підказки, непрохані поради
 • Обзивання, висміювання, сарказм
 • Узагальнення (все, всі, ніхто, ніколи, ніде і т.п.)
 • Ухилення від розмови, мовчання

Що таке медіація.

Медіація – це процедура врегулювання конфлікту / спору шляхом переговорів сторін цього конфлікту за допомогою одного або кількох нейтральних неупереджених посередників (медіаторів), які мають відповідну підготовку, навички та викликають довіру у обох сторін конфлікту.

Медіація особливо важлива в ситуаціях, які чутливі до збереження стосунків у майбутньому.

Медіатор це спеціально підготовлений нейтральний та незалежний посередник, який, дотримуючись певних процедур, допомагає сторонам конфлікту у його врегулюванні, організовує та проводить медіацію.

Медіатор не є арбітром або суддею, він не приймає рішення, як діяти, не осуджує і не оцінює дії сторін.

Роль медіатора у процедурі вирішення конфлікту.

 • Допомогти сторонам конфлікту вислухати один одного без емоційного напруження
 • Запропонувати сторонам сформулювати, як вони бачать вирішення ситуації
 • Допомогти узгодити ті способи виходу з ситуації, які влаштовують кожну з сторін
 • Допомогти сторонам перевірити рішення, які приймаються, на реалістичність
 • Висловити подяку за згоду вирішити конфлікт і впевненість, що їх домовленість буде виконана

Правила медіації:

— добровільна участь у медіації конфлікту 2-х сторін;

— правила спілкування одні для всіх: повага та уважність один до одного, спілкування без образ і критики;

Переваги медіації однолітків

 • Конфлікти серед студентів не нагнітаються (не розростаються)
 • Конфлікти не поширюються на більшу кількість людей (клас, групу однолітків)
 • Батьки не мусять звертатися до «зовнішніх» інстанцій (у поліцію або відповідні відділи суду)
 • Викладачі, замість того, щоб шукати винних і карати, пропонують участь у медіації
 • Сторони конфлікту спрямовують свою енергію на пошуки порозуміння
 • Немає переможених, є лише переможці, тому що впоралися з конфліктом
 • Студенти, які вирішують свої конфлікти й суперечки за допомогою медіатора, здобувають соціальні навички та громадянські компетентності

Медіація дозволяє конструктивно вирішувати конфлікт, що означає пошук рішення проблеми, не впливаючи на особистість противника. Усі учасники конфлікту беруть на себе спільну відповідальність за проблему і пліч-о-пліч шукають рішення.

Практичний психолог КЗ БМФК  Марченко В.

Онлайн-сервіси  ВИКЛАДАЧАМ на допомогу у дистанційному навчанні студентів

Згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.13 №466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за №703/23235, дистанційне навчання реалізовується шляхом:

 • Застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
 • Використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

         На підставі пункту 4.2 Положення під час карантину заклади освіти можуть організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчанняПри цьому відсутня необхідність переведення учнів (вихованців) на дистанційну форму здобуття освіти.

_____________________________

Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами, а також у процесі навчання.

Дистанційне навчання відкриває студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає зовсім нові можливості для творчості, знаходження і закріплення різних професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання із застосуванням концептуального і математичного моделювання явищ і процесів.

При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні методи надання навчальної інформації:

 • Соціальна мережа Facebook – створюється окрема група (коло, спільнота), на якій учитель розміщує завдання та посилання на навчальні матеріали;
 • Блоги педагогічних працівників – це вебсайт, який складається із записів, завдань та посилання на навчальні матеріали. Ці записи називаються «постами» (від слова «пост» — посилання),  які відображаються у зворотному хронологічному порядку. Посилання (пост) зазвичай викладають на веб-сторінці, щоб отримувати зворотній зв*язок коментарів  для підвищення інтерактивності підписантів блогу.
 • Електронне листування – надсилання листів (у визначений час), що містять матеріали (тексти матеріалів, презентації, посилання на відео тощо), завдання до них та терміни їх виконання.
 • Відеоуроки з використанням YouTube-каналу –  відео записи уроків відповідно до  програм навчання.

Програми для перевірки знань (тестування):

Хмарнісервіси.  Створення тестів за допомогою GoogleForms.

У навчальних закладах освіти пропонується проведення онлайн-уроків /занять за допомогою онлайн-сервісів. Йдеться про алгоритми комунікацій вчителів та учнів/студентів на період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їх використання для вчителів/викладачів.

Зверніть увагу на наступні онлайн-сервіси: GoogleClassroom, Zoom, Classtime, Viber, Skype та інші.

GoogleClassroom безкоштовний веб-сервіс створений Google для освітніх закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом.

 Основна мета сервісу прискорити процес поширення файлів між вчителем і учнем.

Викладач/учитель може відстежувати прогрес кожного учня, а після оцінки його роботи, вчитель може повернути її разом з коментарями.

У «GoogleClassroom» можна додати до 250 людей, серед яких учні, батьки, а також інші вчителі.

Zoom забезпечує проведення необмеженої кількості конференцій, зустрічей і вебінарів. 

Переваги: Якість відео та аудіо: трансляція відео з роздільною здатністю 720p.
Демонстрація екрану: будь-який учасник може поділитися трансляцією свого екрану. Адміністратор (ведучий) має змогу вибрати декілька учасників для одночасного показу екранів; доступна можливість коментування.
Запис: після зустрічі відео доступне у форматі MP4, аудіо у форматі M4A, також зберігаються текстові повідомлення (чат). Записи можна зберігати як на свій комп’ютер, так і у хмарне сховище Zoom.
Мобільні пристрої: можливість планувати і починати події, надавати доступ до заходу, а також транслювати робочий стіл на мобільних пристроях.
Великі події: можливість збільшення кількості учасників до 500.
Хмарне сховище: можливість зберігати відео у хмарі.

Classtime – це онлайн-сервіс для миттєвих тестів, які можна проводити як під час уроку, так і давати на домашнє завдання.

Перейшовши у вкладку, ви потрапляєте в робочий кабінет, який спочатку буде порожнім. Натиснувши кнопку «+» у правому верхньому куті, ви можете, додати віртуальний клас. Заповнивши назву групи ви одразу ж отримуєте можливість додавати до неї учнів шляхом надсилання згенерованого програмою коду або посилання (на електронну пошту).

Viber  — Додаток для смартфонів, що працює на платформах Android, BlackBerry OS,  iOS,  Symbian,  WindowsPhone, Bada і комп’ютерів з операційною системою Windows,  OS X або Linux.

Інтегрується з адресною книгою та авторизується за номером телефону. Дозволяє здійснювати безкоштовні дзвінки (оплата тільки за рахунок інтернет-трафіку) високої якості між смартфонами з встановленим вайбером, а також передавати текстові повідомлення, зображення, відео та аудіо-повідомлення.

Skype – це безкоштовна для завантаження та проста у використанні програма, яка дає змогу спілкуватися користувачам з усього світу. Мільйони компаній і окремих користувачів за допомогою Skype безкоштовно здійснюють відео- і голосові виклики, проводять конференції, надсилають миттєві повідомлення та обмінюються файлами з іншими користувачами Skype.

Міністерство цифрової трансформації України запустило освітній серіал:

 «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» (натисніть CTRL та клацніть на посилання)

Корисні матеріали:

1.   До вашої уваги покрокова інструкція зі створення віртуального курсу дисциплін за допомогою платформи Google Classroom. 

2. Дистанційне навчання: інструменти, ресурси і поради https://osvitanova.com.ua/posts/3526-dystantsiine-navchannia-instrumenty-resursy-i-porady

3. Платформа Zoom для організації дистанційного навчання  https://www.youtube.com/watch?v=Sg4lZrifAxI 

4.   Нова Українська школа (НУШ). Як технічно організувати дистанційне навчання – покрокова інструкція

https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/

Всім успіхів!

Психологія у протидії пандемії COVID-19

Під час карантину,  який втрутився в наше життя зовсім несподівано виявилося, що суспільство в загалі, а не тільки в Україні не готове до тривалого життя з обмеженням в активному русі та спілкуванні.

Майже 60 днів «сидіння» вдома  показали, що населення психологічно та фізіологічно відчувало дискомфорт від таких подій. В багатьох людей підвищилась тривожність, роздратування, агресія, які заважають емоційно комунікувати в сімейному та навколишньому просторі. На жаль, підвищилась статистика домашнього насильства та розлучень.

Виникла життєва необхідність у грунтовній психо-педагогічній підтримці та допомозі  дітям і дорослим в умовах соціально-економічних змін, динамічної перебудови звичного способу й ритму життя і зростання тотальної нестабільності.

Тому задля збереження та зміцнення психологічного здоров`я  та  сімейних чи особистих стосунків  зацікавленим громадянам  (медпрацівникам, соцпрацівникам, батькам, педагогам, волонтерам та інш.) і студентам представляємо  інтернет-посібник:

«ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА У ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19»

психологія і педагогіка у протидії пандемії covid-19 (скачать .pdf)

ipood.com.ua

Цей посібник є результатом спільної праці практиків психологів, педагогів та освітян. Зміст інтернет-посібника спрямований на збереження психологічної стабільності українського суспільства в умовах глобальної дестабілізації соціально-економічної реальності, спричиненою пандемією COVID-19.

Рекомендуємо ознайомитись.

З повагою Психологічна служба КЗ «Бахмутський медичний коледж»