На основі БАЗОВОЇ ЗСО

УВАГА! Оголошено додатковий набір на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)! Терміни проведення додаткового набору дивись в розділі «Етапи вступної кампанії».

Вступ на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

Правила прийому на навчання до Комунального закладу «Бахмутський медичний коледж» для здобуття освітньо-професійного ступеню фахового молодшого бакалавра в 2020 році (завантажити)

Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються:

 • особи, які здобули базову загальну середню освіту — для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою навчання одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням є можливість:

 • зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»).

Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № О86-З/0 «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, або копії такого документа).

Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення») та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого мінімального рівня до участі в конкурсному відборі:

 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року.

Особливості прийому до закладів фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 697.

Такі особи мають право на проживання у гуртожитку коледжу під час вступу і навчання. Іншим категоріям вступників місця в гуртожитку надаються за наявності.

Порядок прийому на навчання з непідконтрольних територій у 2020 році (перейти на сторінку)

Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням відповідно до пунктів другого-четвертого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

 • за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вступники зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

1. Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

2. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;

3. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

1) особи, які зазначені в пункті один, незалежно від конкурсного бала;

2) особи, які зазначені в пункті два, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 50 балів;

3) особи, які зазначені в третьому пункті, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів;

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення зазначених осіб проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Етапи вступної кампанії 2020 року

Додатковий набір на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (на контракт) на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)
 

Початок

Закінчення

Прийом заяв та документів

з 01 серпня 2020 року

до 22 серпня 2020 року

Проведення вступних іспитів, співбесід

з 23 серпня 2020 року

до 29 серпня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти регіонального бюджету

31 серпня 2020 року

— 
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти регіонального бюджету (надання до приймальної комісії оригіналів документів про освіту)

з 31 серпня 2020 року

до 3 вересня 2020 року

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб (на контракт)

05 вересня 2020 року

Вступ на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)
 

Початок

Закінчення

Прийом заяв та документів

з 30 червня 2020 року

до 13 липня 2020 року

Проведення вступних іспитів, співбесід

з 14 липня 2020 року

до 21 липня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти регіонального бюджету

23 липня 2020 року

— 
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти регіонального бюджету (надання до приймальної комісії оригіналів документів про освіту)

з 24 липня 2020 року

до 27 липня 2020 року

Зарахування вступників за кошти регіонального бюджету

29 липня 2020 року

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

31 липня 2020 року

Переведення на вакантні місця регіонального бюджету

06 серпня 2020 року

 

Етапи вступної кампанії-2020 (завантажити)

Перелік напрямків підготовки (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання

на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

Ступінь навчання:  Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  22 Охорона здоров`я

Спеціальність:  223 Медсестринство

Освітня програма:  Сестринська справа

Кваліфікація:  Сестра медична

Конкурсна пропозиція:  основна

Форма навчання:  денна

Зарахування:  на І курс

Термін навчання:  01.09.2020 — 30.06.2024 (3 роки 10 місяців)

Ліцензійний обсяг:  110 ( бюджет — 55 місць, контракт — 55 місць)

Документи, які повинні надати вступники до приймальної комісії:
 1. Заява на ім’я директора.
 2. Паспорт (копія обов’язково). 
 3. Ідентифікаційний номер (копія обов’язково).
 4. Свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти (копія обов’язково).
 5. Додаток до свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти (копія обов’язково).
 6. Медична довідка про стан здоров’я, що підтверджує можливість вступника навчатися в медичному навчальному закладі (форма 0-86-у з картою щеплень ф-63).
 7. Документи, які дають право на пільги (в двох екземплярах) та свідоцтво про народження, якщо вступник має право на отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2.
 8. Фотокартки 3×4 – 6 штук.
 9. Файли – 2 шт., конверти з марками – 2 шт., пластиковий швидкозшивач для файлів – 1 шт.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

У 2020 році подання заяв в паперовій формі вступників, що планують здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу Приймальної комісії коледжу  (artemovsk_meduchil@ukr.net) з 30 червня 2020 року до 18-00 13 липня 2020 року. Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та надсилає підтвердження отримання заяви вступнику разом з розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії коледжу в день першого іспиту до його початку.

Подання заяви через електронну пошту:

Крок 1 — Заповнити електронну форму заяви. (перейти до заповнення форми)

Крок 2 — Сфотографувати (або відсканувати) свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти (обидві сторони) та додаток до свідоцтва (сторону з оцінками) та надіслати файли на адресу artemovsk_meduchil@ukr.net

Крок 3 — Отримати від приймальної комісії підтвердження реєстрації заяви та розклад вступних іспитів (буде надіслано на вказану вступником електронну адресу).

Крок 4ОБОВ`ЯЗКОВИЙ! — в день проведення першого іспиту до його початку звернутися особисто до приймальної комісії для подання паперової заяви та копій необхідних документів.

Переглянути рейтинговий список з результатами вступних іспитів можна на стенді Приймальної комісії або на сайті Вступ.ОСВІТА.UA (перейти на сайт…)

Зарахування на навчання на базі 9-ти класів проводиться за результатами вступних іспитів:

Перший предмет —  українська мова (обов`язковий предмет);

Другий предмет —  біологія або математика (за вибором).

З усіх предметів іспити проводяться в формі тестів.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала. Для вступу на основі базової загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + А,

де П1 – оцінка вступного іспиту з першого предмета;

П2 – оцінка вступного іспиту з другого предмета;

А – середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200.

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (далі – СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650.