Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 «Медсестринство» спеціалізацією «Лікувальна справа» галузі знань 22 «Охорона здоров`я», кваліфікація: фельдшер
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»
ВИСНОВКИ про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство