Зміни до правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році