Еволюція медичного рецепта від часів папіруса до сьогодення

Автор А.С. Сосницька, студ. ІІ курсу; гр.3/7 СС
Керівник роботи Л.Д.Ткаченко, викладач іноземних мов (Бахмутський медичний коледж)

Я є учасницею мовного гуртка «Lingua»
Тема моєї роботи присвячена еволюції мед.рецепта від часів папіруса до сьогодення. Робота є актуальною, незважаючи на те, що тема «Рецепт», «Рецептурна строка» вивчається на заняттях з лат. мови та фармакології, нам цікаво було дослідити і дізнатися не тільки про сучасний рецепт та його складові, але й про його минуле.
Мета дослідження: дослідити історію написання медичних рецептів в світі на території України
1.висвітлити історію написання мед.рецептів
2.показати значення лат.мови у становленні аптекарської справи

Завдання: дослідницьку роботу провести у ІІІ етапи:

1.систематизувати історичні свідоцтва про появу перших мед.рецептів
2.зв’язок лат.мови з аптекарською справою
3.проаналізувати та порівняти нормативні документи, які були під час написання перших рецептів, з тими, що існують у наш час

Результати дослідження: Історія виникнення мед.рецептів відносить нас у далеке-далеке минуле. Для того, щоб дізнатися та дослідити, як він виник та еволюціонував ми відповіли на це питання під час відвідувань провідних музеїв-аптек в Україні, а саме: музеїв-аптек м.Харкова, Києва та Львова, а також шляхом опрацювання цікавих літературних джерел з Історії медицини. Після відвідування музеїв-аптек та численних бесід з їх екскурсаводами ми побачили і почули багато цікавого про появу перших рецептів в Україні, зробили відеофільм та, з дозволу, робітників музеїв зафільмували деякі стенди з експонатами стародавніх ліків з рецептами на них, порівняли та проаналізували різницю написання рецептів протягом всього періоду існування рецептури, систематизували свідоцтва про появу перших мед. рецептів на території України, показали значення лат.мови у становленні аптекарської справи.

Висновок: проведена дослідницька робота вказує на своєчасний вибір теми, знання якої необхідні для майбутнього медичного працівника, великий  вплив на кругозір студентів та зацікавленість у науково-дослідницькій роботі.