В коледжі розпочалась робота експертної комісії МОН України щодо акредитації ОПП «Лікувальна справа»

В Комунальному закладі «Бахмутський медичний коледж» розпочалась робота експертної комісії МОН України щодо акредитації ОПП «Лікувальна справа»

На виконання наказу МОН України від 15 травня 2019 року №527-л «Про проведення акредитаційної експертизи», відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» зі спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Комунальному закладі «Бахмутський медичний коледж» в період з 20 травня по 22 травня 2019 року включно працює експертна комісія у складі:
Голова комісії:
Яворський Павло Вацлавович   — доцент кафедри «Сестринська справа», проректор з практичної роботи КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, доктор медичних наук.
Експерт:
Нескуба Ірина Миколаївна          — завідувач медсестринсько-акушерським відділенням Комунального закладу охорони здоров’я «Ізюмський медичний коледж», викладач педіатрії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
20 травня 2019 року о 9.00 експертна комісія розпочала роботу.  Під час проведення робочої адміністративної наради був узгоджений та затверджений графік роботи експертної комісії в коледжі та графік проведення комплексних контрольних робіт з дисциплін освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство.

Графік роботи експертної комісії первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство у Комунальному закладі «Бахмутський медичний коледж».

Графік проведення комплексних контрольних робіт зі студентами випускного курсу освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство Комунального закладу «Бахмутський медичний коледж».

21.05.2019 експертна комісія МОН продовжила вивчення стану роботи підрозділів коледжу для аналізу рівня підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Лікувальна справа». За підсумками робочого дня написані та проаналізовані комплексні контрольні роботи з 6 навчальних дисциплін в групі 1/28 ЛС.

Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт стулентами освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство Комунального закладу «Бахмутський медичний коледж»

22.05.2019 експертна комісія МОН завершила проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство. За результатами роботи комісії складено Висновки, зміст яких доведено до педагогічного колективу на нараді.

Висновки про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство